فروشگاه

در حال حاظر لاستیک سازی کوشش کاران تولیدات خود وگروهی از تولید کنندگان با کیفیت قطعات خودرو را در فروشگاه خود بدون واسطه وبا ضمانت به فروش گذاشته .